مقالات

میکسر مواد پودری(مایعات)

[:fa]دستگاه میکسر پارویی ساخت آورتین[:]

[:en]

بعضی از مخلوط کن ها برای مخلوط کردن مواد پودری و مایعات مورد استفاده قرار می گیرند. در این مخلوط کن ها جریان یکنواختی از پودر را با مایعی که به داخل آن پاشیده می شود، مخلوط می کنند. یعنی اینکه تماس مایعات با پودر به صورت اسپری یا پاششی انجام می شود. از این دستگاه می توان در مخلوط سازی پودرها استفاده نمود.

علاوه بر این پودر را با مایع به وسیله پمپ کردن آن ها در لوله هایی که از داخل مجهز به تیغه های ثابت هستند مخلوط می کنند.
میکسرهای کم سرعت با محور عمودی:
مایعات با ویسکوزیته بالا را با همزن های پارودار مرکب مخلوط می کنند که غالبا همزن های با چرخش ناهمسو نامیده می شوند.
اساس طراحی آن ها بر اساس میکسر لنگری و دریچه ای است. در این نوع همزن، تیغه های عمودی مورب برای افزایش حرکت شعاعی در ماده غذایی نصب می گردد.
همزن دو محوری با تیغه های افقی:
متداول ترین نوع از این طرح دارای تیغه Z شکل می باشد. در این همزن دو تیغه سنگین روی یک مخزن فلزی نصب شده است. تیغه های Z شکل به طرف یکدیگر دوران می کنند. این همزن ها نیروی قابل توجهی تولید می کنند که به صورت گرما دفع می گردد. برای همین برخی اوقات دیواره مخزن را دو جداره می سازند تا دمای دستگاه قابل کنترل باشد. این همزن ها که نیروی زیادی تولید می کنند کارایی بالایی دارند در نتیجه زمان اختلاط آن ها کوتاه است. برای خروج محصول مخلوط شده در هر دوره ی عمل، مخزن را خم می کنند یا ممکن است یک دریچه پیچی در کف مخزن جهت این منظور پیش بینی کرد.
برخی از این مخلوط کن ها که برای برش و اختلاط طراحی شده اند مجهز به تیغه های دندانه دار هستند. تیغه های دیگری نیز به شکل های مختلف مثل شبکه، زبانه ی مضاعف و قلاب مضاعف موجودند. از این میکسرها برای اختلاط خمیر و… استفاده می شود.

[:fa]

بعضی از مخلوط کن ها برای مخلوط کردن مواد پودری و مایعات مورد استفاده قرار می گیرند. در این مخلوط کن ها جریان یکنواختی از پودر را با مایعی که به داخل آن پاشیده می شود، مخلوط می کنند. یعنی اینکه تماس مایعات با پودر به صورت اسپری یا پاششی انجام می شود. از این دستگاه می توان در مخلوط سازی پودرها استفاده نمود.

علاوه بر این پودر را با مایع به وسیله پمپ کردن آن ها در لوله هایی که از داخل مجهز به تیغه های ثابت هستند مخلوط می کنند.
میکسرهای کم سرعت با محور عمودی:
مایعات با ویسکوزیته بالا را با همزن های پارودار مرکب مخلوط می کنند که غالبا همزن های با چرخش ناهمسو نامیده می شوند.
اساس طراحی آن ها بر اساس میکسر لنگری و دریچه ای است. در این نوع همزن، تیغه های عمودی مورب برای افزایش حرکت شعاعی در ماده غذایی نصب می گردد.
همزن دو محوری با تیغه های افقی:
متداول ترین نوع از این طرح دارای تیغه Z شکل می باشد. در این همزن دو تیغه سنگین روی یک مخزن فلزی نصب شده است. تیغه های Z شکل به طرف یکدیگر دوران می کنند. این همزن ها نیروی قابل توجهی تولید می کنند که به صورت گرما دفع می گردد. برای همین برخی اوقات دیواره مخزن را دو جداره می سازند تا دمای دستگاه قابل کنترل باشد. این همزن ها که نیروی زیادی تولید می کنند کارایی بالایی دارند در نتیجه زمان اختلاط آن ها کوتاه است. برای خروج محصول مخلوط شده در هر دوره ی عمل، مخزن را خم می کنند یا ممکن است یک دریچه پیچی در کف مخزن جهت این منظور پیش بینی کرد.
برخی از این مخلوط کن ها که برای برش و اختلاط طراحی شده اند مجهز به تیغه های دندانه دار هستند. تیغه های دیگری نیز به شکل های مختلف مثل شبکه، زبانه ی مضاعف و قلاب مضاعف موجودند. از این میکسرها برای اختلاط خمیر و… استفاده می شود.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید