مقالات

میکسرها (مخلوط کن ها) – بخش دوم

[:fa]دستگاه میکسر پارویی ساخت آورتین[:]

در بخش اول این مقاله مقایسه ای بین انواع میکسرها صورت گرفت و میکسر پارویی توضیح داده شد. در ادامه در مورد میکسر تیغه ای توضیح داده خواهد شد.

این میسکرها متشکل از دو یا تعداد بیشتری تیغه هستند که به یک محور گردان اتصال دارند. ممکن است تیغه ها مسطح، زاویه دار (شیب دار) یا مورب باشند. میکسرهای تیغه ای می توانند با سرعت 400 الی 1500 دور در دقیقه دوران کنند. این میکسرها برای مخلوط سازی مایعات قابل اختلاط، رقیق سازی محلول غلیظ شده، تهیه شربت آب نمک و حل کردن مواد مختلف در آب مورد استفاده قرار می گیرند. این میکسرها دارای انواع ذیل می باشند.

میکسر توربینی:

این میکسر، یک میکسر تیغه ای دارای بیش از چهار تیغه است که کنار یکدیگر نصب شده اند. طول تیغه ها 30 تا 50 درصد قطر مخزن است و با سرعت 30 تا 500 دور در دقیقه می چرخد. تیغه ها را به شکل مسطح، شیب دار یا مورب می سازند تا جریان های شعاعی و طولی را شدت بخشند.

میکسر صفحه ای پره دار:

در این میکسرها، تیغه ها بر روی یک صفحه مسطح نصب شده است. این نوع میکسر را غالبا به صورت عمودی در مخازن تیغه دار نصب می کنند.

 میکسر پره ای (ملخی):

این میکسر دارای تیغه های کوتاه (کمتر از 1/4 قطر ظرف) می باشد. به میکسر پره ای (ملخی) موسوم است. در این میکسر، محور میکسربه صورت افقی و یا مایل قرار می  گیرد تا حرکات طولی و شعاعی مایعات را شدت بخشد و از تشکیل گرداب جلوگیری کند. اگر بخواهیم محور میکسر به حالت عمودی باشد، می توان تیغه ها  را به دیواره مخزن اتصال داد که مانع از تشکیل جریان های گردابی شود.

با ما همراه باشید تا در مقالات بعدی در مورد دستگاه های مخصوص اختلاط پودر توضیح داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید