مقالات

دستگاه های دانه‌بندی(الک) -بخش دوم

الک طبقاتی

[:fa]

در بخش قبلی در مورد دسته بندی و الک های مسطح توضیح داده شد.در ادامه این مطلب در مورد نحوه جداسازی، مشکلات رایج و الک های استوانه ای توضیح داده می شود.

در الک ها سرعت جداسازی یه عوامل زیر بستگی دارد:
1- نحوه توزیع اندازه و شکل قطعات
2- جنس ساختمانی الک
3- دامنه و فرکانس لرزش الک
4- کارایی روشهایی که برای جلوگیری از انسداد یا کور شدن شبکه غربال متداول است.

ظرفیت یک الک عبارت است از مقدار موادی که از هر متر مربع آن در یک ثانیه عبور می کند.
از الک مسطح به میزان وسیعی در دسته بندی مواد غذایی خشک مثل ارد استفاده  می شود.
مشکل اساسی این الک ها عبارتند از:
1- کور شدن یا انسداد الک، به خصوص اگر دانه ها و شبکه تقریبا هم اندازه باشند.
2- سرعت بسیار زیاد جریان ماده غذایی که منجر به تجمع بار اضافی روی شبکه غربال می شود و سبب خروج ذرات بزرگ تر از منافذ می گردد.
3- دانه های بزرگ که سبب انسداد منافذ غربال می شود.
4- قطعات مرطوب و یا رطوبت زیاد محیط که باعث چسبیدن ذرات کوچک به یکدیگر و یا منافذ غربال می شوند و تولید قطعات بزرگتری می کنند که از غربال نمی گذرند.
غالبا ارتعاش غربال به تنهایی جهت جداسازی کامل قطعات از یکدیگر کفایت نمی کند. به این دلیل لازم است از یک حرکت چرخشی جهت پخش ماده غذایی در سراسر سطح الک و از یک حرکت ضربانی در جهت عمودی جهت شکستن قطعات به هم چسبیده و جلوگیری از کور شدن استفاده شود.
انواع مختلفی از الک های استوانه ای جهت دسته بندی برخی از مواد غذایی که به شکل دانه های کوچک (مثل نخود و لوبیا) هستند و دارای مقاومت مکانیکی کافی جهت تحمل حرکات پیچشی درون غربال هستند به کار می روند.الک های استوانه ای از استوانه فلزی سوراخ دار و یا مشبکی تشکیل شده اند که به حالت افقی (با زاویه 5 تا 10 درجه) قرار می گیرند. استوانه ها ممکن است هم مرکز (یکی در داخل دیگری) یا موازی (ماده غذایی از یک استوانه خارج شده و وارد استوانه بعدی می شود) باشند و یا پشت سرهم قرار گیرند (یک استوانه منفرد متشکل از چند ناحیه غربالی با اندازه های مختلف )
ظرفیت کلی غربال های استوانه ای بیش تر از غربالهای با بستر صاف است. ظرفیت الک های استوانه ای با افزایش سرعت دروان،زیاد می شود تا به یک نقطه بحرانی برسد. در بالاتر از سرعت بحرانی، نیروی گریز از مرکز مانع عبور ماده غذایی از الک می شود و جداسازی به درستی صورت نمی گیرد.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید