مقالات

دستگاه های دانه‌بندی(الک) -بخش اول

[:fa]الک 6-24 معمولی[:]

[:fa]

این تصویر مربوط به الکی است که در کارخانجات آرد رایج است. چند الک مسطح داخل قاب دستگاه قرار دارند و از قسمت بالا الک لرزان است

دسته بندی عبارت است از تقسیم یک ماده غذایی به دسته های مختلف که این عمل بر اساس یک خاصیت فیزیکی قابل اندازه گیری انجام می شود و باید در اسرع وقت صورت گیرد تا از یکنواختی محصول در فراورش بعدی اطمینان حاصل شود.
ویژگی های اصلی فیزیکی که در درجه بندی مواد غذایی به کار می روند عبارتند از: اندازه، شکل، وزن، رنگ و دانسیته که بر این اساس دستگاه ها طراحی شده اند.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر دستگاه های صنعتی به بخش دانشنامه سایت آورتین مراجعه کنید

درجه بندی بر اساس شکل و اندازه:

شکل بعضی از مواد غذایی در تعیین قابلیت فراورش یا ارزش تجاری آن ها دارای اهمیت است. دسته بندی از نظر اندازه، که غربال کردن یا دانه بندی کردن نامیده می شود، عبارت است از تقسیم مواد جامد به دو یا جند جزء بر اساس تفاوت اندازه آن ها است. دستگاه هایی که بر این اساس عمل درجه بندی را انجام می دهند عبارتند از:

 الک های با منافذ ثابت:

دو نوع الک با منافذ ثابت بیشتر مرسوم هستند: الک مسطح و الک استوانه ای. الک مسطح چند طبقه مجزا به تعدادی صفحه ی مشبک افقی یا مایل است که این صفحات دارای منافذ مختلفی از 20 میلی میکرون تا 12.5 سانتی متر می باشند که در داخل یک قاب نوسان کننده قرار دارند. قطعاتی از مواد که اندازه آن ها کوچکتر  از شبکه ی الک رویی (اولین الک از بالا)ا است تحت تاثیر نیروی جاذبه از الک می گذرند و این عمل ادامه می یابد تا بالاخره به شبکه ای برسند که روی آن باقی می مانند.

 [:]

دیدگاهتان را بنویسید