آدرس

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی
کارخانه: ماهدشت، شهر صنعتی غیر دولتی خوارزمی

ایمیل

info@avartinco.com

تلفن

982122074422
982122074428
982122355890

الک کنترل ایستاده تک کانال

[:en]الک کنترل ایستاده تک کانال به ابعاد ۱۱۰x۱۱۰ سانتیمتر[:fa]الک کنترل ایستاده تک کانال به ابعاد ۱۱۰x۱۱۰ سانتیمتر[:]