آدرس

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی
کارخانه: ماهدشت، شهر صنعتی غیر دولتی خوارزمی

ایمیل

info@avartinco.com

تلفن

982122074422
982122074428
982122355890

بوجاری 5 طبقه آویز جهت صنایع خوراک میگو

توضیحات

بوجاری 5 طبقه آویز مناسب جهت صنایع خوراک میگو