آدرس

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی

ایمیل

info@avartinco.com

تلفن

982122074422

Cyclone Fan

Description

فن سیکلون دستگاه ها و تجهیزات سیستم های غبارگیر