آدرس

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی
کارخانه: ماهدشت، شهر صنعتی غیر دولتی خوارزمی

ایمیل

info@avartinco.com

تلفن

982122074422
982122074428
982122355890

الک فلزی ۴ کانال کنترل

[:en]الک ۴ کانال ۱۹ طبقه کنترل آرد کارخانجات اردسازی[:fa]الک ۴ کانال ۱۹ طبقه کنترل آرد کارخانجات اردسازی[:]

توضیحات

[:en]flour control sieve 4 channel 19 floor[:fa]الک فلزی ۴ کانال کنترل 18 طبقه ساخت شرکت آورتین[:]