در حال نمایش 2 نتیجه

جاروی کفروب سیلو

جاروی کفروب سیلو جهت سیلوهای صنعتی طوری طراحی شده است که مواد محتوی سیلوهای کف تخت با قطر 5 تا 25 متر، امکان خروج آسان و تخلیه کامل را داشته باشند. حرکت دورانی دستگاه توسط یک سیستم محرک چهار چرخ با موتور و گیربکس جداگانه که در محلی نزدیک به انتهای طول دستگاه به آن اتصال می یابد، تامین شده و حرکت چرخشی حلزون که باعث تخلیه مواد می شود، توسط موتور و گیربکس جداگانه در مرکز سیلو ایجاد می گردد.