خط ماشین آلات تولید کنسانتره نصب شده در شرکت دانه سازان سیمرغ

شرح تصاویر

خط ماشین آلات تولید کنسانتره نصب شده در شرکت دانه سازان سیمرغ

جاروی کف سیلوهای کارخانه مالت سازی شهد زاگرس جهان بین

جاروی کف سیلوهای کارخانه مالت سازی شهد زاگرس جهان بین (Sweep Auger for Shad Zagros Jahanbin Malt Factory)

پیمان
الک کنترل نصب شده در کارخانه ارد سپید کوه دورود

الک کنترل نصب شده در کارخانه ارد سپید کوه دورود (Control sieve installed in Sepid Kooh Doroud flour factory)

پیمان

پروژه احداث سیلوهای فلزی ذخیره ارد به ظرفیت ۶۰۰ تن شرکت آرد هرند ( Construction of metal silos for storing flour)

پیمان

الک های کنترل مدل 4 کانال 18 طبقه سفارش شرکت آرد قلندرآباد (Control sieves for ghalandar Abad Flour Factory)

پیمان
فهرست