آدرس

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی

ایمیل

info@avartinco.com

تلفن

982122074422

Cubic filter

Description

فیبلتر مکعبی دستگاه ها و تجهیزات سیستم های غبارگیری