خط ماشین آلات تولید کنسانتره نصب شده در شرکت دانه سازان سیمرغ

شرح تصاویر

خط ماشین آلات تولید کنسانتره نصب شده در شرکت دانه سازان سیمرغ

تجهیز خط کنترل و ذخیره سازی سیلوهای جدید ارد در شرکت ارد هرند

تجهیز خط کنترل و ذخیره سازی سیلوهای جدید ارد در شرکت آرد هرند

پیمان
جاروی کف سیلوهای کارخانه مالت سازی شهد زاگرس جهان بین

جاروی کف سیلوهای کارخانه مالت سازی شهد زاگرس جهان بین (Sweep Auger for Shad Zagros Jahanbin Malt Factory)

پیمان
الک کنترل نصب شده در کارخانه ارد سپید کوه دورود

الک کنترل نصب شده در کارخانه ارد سپید کوه دورود (Control sieve installed in Sepid Kooh Doroud flour factory)

پیمان
blank

پروژه احداث سیلوهای فلزی ذخیره ارد به ظرفیت ۶۰۰ تن شرکت آرد هرند ( Construction of metal silos for storing flour)

پیمان
Menu