مقالات

مزایا و معایب سیلوهای فلزی

[:en]سیلوهای فلزی ذخیره غلات[:fa]سیلوهای فلزی ذخیره غلات[:]

[:en]شرکت آورتین با بیش از دو دهه تجربه در زمینه طراحی، ساخت و اجرای سیلوهای ذخیره سازی غلات و تجهیزات انتقال مواد در این مقاله مزایای و معایب سیلوهای فلزی رو تشریح می کند. جنس  سیلوهای فلزی از فولاد یا آلیاژهای آلومینیوم بوده و ظرفیت آن حدود 7500-500تن ميباشد و از  کندوهایی در مجاور هم تشکیل شده است.

ارتفاع کندوها حدود 20تا 25متر و قطر آنها حدود 12-10متر ميباشد. سیلوهای فلزی از سال 1900برای نگهداری غلات بکار مي روند و در صنعت غلات به علت طول عمر معروف هستند. این سیلوها عمدتاً از ورقهای فولادی موجدار گالوانیزه ساخته ميشوند و این کیفیت و کمیت گالوانیزه موجود بر سطح فولاد مي باشد که عمر  چنین سیلوهایی را تعیین مي کند. درکل عمر سیلوهای فلزی را مي توان حدود 25الي 35سال برآورد نمود.
مزایاي سيلوهاي فلزي
*مهمترین مزیت سیلوهای فلزی سرعت اجرای بسیار بالاست.
*سیلوهای فلزی با توجه به بار مرده کمتر، نیاز به فونداسیون ساده تر و ارزانتری دارند.
*جابجایي و تخریب سیلوهای فلزی پیچ و مهره ای به راحتي انجام پذیر است.
*وزن سبکی دارند
*امکان دمونتاژ و جابجائي سیلو وجود دارد
*در مقام مقایسه با سیلوهای بتني، نیازی به پي سازی عمیق ندارد.
*ازنظر رعایت مسائل بهداشتي و محافظت در برابر حیوانات پرندگان و حشرات دارای قابلیتي همانند سیلوهای بتوني ميباشند.
*امکان کاهش یا افزایش ظرفیت سیلوی فلزی
*امکان نگهداری جداگانه گندمهای مختلف.
معایب سيلوهاي فلزي
*مقاومت کمتری نسبت به سایش در مقایسه با سیلوهای بتوني دارند
*تبادل حرارتي بیشتر با محیط بیرون دارند
*در برابر حریق ضعیف هستند
*ایجاد شبنم برروی سقف سیلوها در هنگام شب
*عمر کوتاهتری نسبت به سیلوهای بتوني دارند
*باقي ماندن بخشي از محموله در کف سیلوهای دارای کندوی کف صاف در ظرفیت های بالا.

[:fa]شرکت آورتین با بیش از دو دهه تجربه در زمینه طراحی، ساخت و اجرای سیلوهای ذخیره سازی غلات و تجهیزات انتقال مواد در این مقاله مزایای و معایب سیلوهای فلزی رو تشریح می کند. جنس  سیلوهای فلزی از فولاد یا آلیاژهای آلومینیوم بوده و ظرفیت آن حدود 7500-500تن ميباشد و از  کندوهایی در مجاور هم تشکیل شده است.

ارتفاع کندوها حدود 20تا 25متر و قطر آنها حدود 12-10متر ميباشد. سیلوهای فلزی از سال 1900برای نگهداری غلات بکار مي روند و در صنعت غلات به علت طول عمر معروف هستند. این سیلوها عمدتاً از ورقهای فولادی موجدار گالوانیزه ساخته ميشوند و این کیفیت و کمیت گالوانیزه موجود بر سطح فولاد مي باشد که عمر  چنین سیلوهایی را تعیین مي کند. درکل عمر سیلوهای فلزی را مي توان حدود 25الي 35سال برآورد نمود.

مزایاي سيلوهاي فلزي

*مهمترین مزیت سیلوهای فلزی سرعت اجرای بسیار بالاست.
*سیلوهای فلزی با توجه به بار مرده کمتر، نیاز به فونداسیون ساده تر و ارزانتری دارند.
*جابجایي و تخریب سیلوهای فلزی پیچ و مهره ای به راحتي انجام پذیر است.
*وزن سبکی دارند
*امکان دمونتاژ و جابجائي سیلو وجود دارد
*در مقام مقایسه با سیلوهای بتني، نیازی به پي سازی عمیق ندارد.
*ازنظر رعایت مسائل بهداشتي و محافظت در برابر حیوانات پرندگان و حشرات دارای قابلیتي همانند سیلوهای بتوني ميباشند.
*امکان کاهش یا افزایش ظرفیت سیلوی فلزی
*امکان نگهداری جداگانه گندمهای مختلف.

معایب سيلوهاي فلزي

*مقاومت کمتری نسبت به سایش در مقایسه با سیلوهای بتوني دارند
*تبادل حرارتي بیشتر با محیط بیرون دارند
*در برابر حریق ضعیف هستند
*ایجاد شبنم برروی سقف سیلوها در هنگام شب
*عمر کوتاهتری نسبت به سیلوهای بتوني دارند
*باقي ماندن بخشي از محموله در کف سیلوهای دارای کندوی کف صاف در ظرفیت های بالا.[:]