مقالات

مزایاي سيلوها نسبت به انبارهای ذخیره غلات

[:fa]آورتین سیلو[:]

[:fa]

سیلو مکانی برای ذخیره و نگهداری غلات است و مي تواند در اندازه های مختلف و مصالح گوناگون از چندین کندو ساخته شده باشد 
کندو نیز معمولا مخزنی استوانه ای یا چند ضلعي برای نگهداری غلات است.  تاریخچه سیلو به انقلاب صنعتي اروپا بر مي گردد. در سال 1211 میلادی اولین سیلوی جهان در فرانسه با استفاده از آجر و دیگر مصالح  ساخته شد. تا پیش از این تاریخ  از انبارهای ساده برای ذخیره مواد غذائي استفاده مي شد.
انتخاب سیلو به عوامل مختلفي چون زمان موجود برای ساخت سیلو، هزینه سرمایه گذارای، شرایط جغرافیایي محل، شرایط آب و هوایي و هدف از نگهداری گندم و دیگر عوامل بستگي دارد که با توجه به این عوامل مي بایست سیلوهای مورد نظر را انتخاب نمود.
مزایاي سيلو نسبت به سایر روشهای نگهداری غلات:
1-با توجه به استفاده از ارتفاع در سیلوهای ایستاده احتیاج به زمین کمتری مي باشد.
2-مکانیزاسیون سیلوها برای پر و تخلیه کردن آنها ساده تر، علمي تر و ارزانتر مي باشد.
3-نگهداری انواع گندم یا انواع غلات در کندوهای جداگانه ولي در کنار هم میسر مي باشد.
4-امکان اختلاط انواع مختلف گندم برای آسیابکردن که یک امر حیاتي برای حفظ کیفیت محصول در کارخانه های آردسازی ميباشد، به راحتي میسر است.
5-از نظر رعایت بهداشت، نظافت، مبارزه با موجودات و جانوران موذی و همچنین جلوگیری از انتشار گردو خاك در محیط، سیلوهای ایستاده به مراتب بهتر مي باشند.
6-کنترل دمای غله با توجه به سنسورهای آویز مخصوص در ارتفاعات مختلف سیلوهای ایستاده به مراتب راحت تر مي باشد.
7-کنترل میزان موجودی در تک تک کندو ها توسط نسل جدید سطح سنجها به راحتي میسر مي باشد.
8-هوادهي غله در سیلوهای هوایي راحت تر و ارزانتر مي باشد. بدینگونه که هوا از کف کندو ازطریق ورق های مشبک به داخل کندو دمیده شده و پس از عبور از میان غله از سوراخ های موجود در سقف خارج مي گردد.
9-امکان جابجایي غله بصورت 100درصد و کامل با هدف هوادهي از کندویي به کندوی دیگر به راحتي امکان پذیر مي باشد

[:]