مقالات

مروری بر مراحل فرآیند تولید خوراک – روش‌های آسیاب کردن

[:en]

روند فنی تولید خوراک شامل فرآیند تولید از دریافت مواد اولیه تا خروج محصول نهایی از کارخانه می باشد، که به طور خلاصه شامل دریافت، تمیز کردن اولیه (شامل جداسازی مغناطیسی) آسیاب کردن، توزین و فرمولاسیون، مخلوط کردن، پلت کردن (شامل سرد کردن، خرد کردن و الک کردن) و بسته بندی خوراک است. روند فنی یکی از عواملی است که کیفیت محصول و کارآیی تولید را در کارخانجات خوراک تعیین میکند. بنابراین روند فنی با تجهیزات مدرن حائز اهمیت می باشد.

تعریف آسیاب کردن
آسیاب کردن ( Milling) یک نام تجاری- عمومی است که معمولاً به معنی کاهش اندازه دانه غلات به فرآورده های نهایی مختلف مثل بلغور، آرد، فرآوردههای لپه شده ( Splitted products) و… می باشد. همچنین یکی از فرآیندهای کلیدی در آماده سازی خوراک می باشد و به طور مستقیم میزان تولید، مصرف انرژی، هزینه تولید و کیفیت خوراک را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این، آسیاب کردن باعث کوچک تر شدن مواد مغذی می شود، در نتیجه انرژی لازم برای بلعیدن خوراک کاهش می یابد و ضریب تبدیل بهبود پیدا میکند.
مرحله آسیاب مرحله مهمی است که یکی از شاخص های کیفیت به نام اندازه اجزا را تضمین و ظرفیت تولید یک کارخانه خوراک را تعیین میکند. در ضمن این مرحله بیشترین مصرف انرژی را در بین مراحل تولید خوراک دام و طیور و یکی از منابع اصلی آلودگی در کارخانه تولید خوراک است
روشهای آسیاب کردن
فرآیند آسیاب کردن، فرآیندی است که از انرژی مکانیکی برای شکستن اتصالات درونی مواد مغذی استفاده میکند. بر اساس نیرویی که برای خردکردن مواد مغذی به کار می رود، چهار روش آسیاب کردن وجود دارد:
ضربه زدن
برای آسیاب کردن مواد مغذی که در آن حرکت سریع چکشها با سرعت زیاد درون محفظهی آسیاب باعث ضربه زدن و فشار دادن مواد مغذی می شود.
فشار دادن
برای آسیاب کردن مواد مغذی با استفاده از فعالیت سایندگی دو دیسک سخت آسیاب با سطوح شیاردار است.
خرد کردن
در فرآیند خرد کردن مواد (به ویژه غلات) از طریق فشار بین دو استوانه با سطوح صاف که با سرعت مشابه و در جهت مخالف یکدیگر می چرخند، خرد می شوند.
بریدن- قطع کردن
فرآیندی است که در آن غلات از طریق روش برش مواد بین دو استوانه با سطوح دندانه دار که با سرعت های مختلف و در خلاف جهت یکدیگر می چرخند، خرد می شود.

[:fa]

روند فنی تولید خوراک شامل فرآیند تولید از دریافت مواد اولیه تا خروج محصول نهایی از کارخانه می باشد، که به طور خلاصه شامل دریافت، تمیز کردن اولیه (شامل جداسازی مغناطیسی) آسیاب کردن، توزین و فرمولاسیون، مخلوط کردن، پلت کردن (شامل سرد کردن، خرد کردن و الک کردن) و بسته بندی خوراک است. روند فنی یکی از عواملی است که کیفیت محصول و کارآیی تولید را در کارخانجات خوراک تعیین میکند. بنابراین روند فنی با تجهیزات مدرن حائز اهمیت می باشد.

تعریف آسیاب کردن
آسیاب کردن ( Milling) یک نام تجاری- عمومی است که معمولاً به معنی کاهش اندازه دانه غلات به فرآورده های نهایی مختلف مثل بلغور، آرد، فرآوردههای لپه شده ( Splitted products) و… می باشد. همچنین یکی از فرآیندهای کلیدی در آماده سازی خوراک می باشد و به طور مستقیم میزان تولید، مصرف انرژی، هزینه تولید و کیفیت خوراک را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این، آسیاب کردن باعث کوچک تر شدن مواد مغذی می شود، در نتیجه انرژی لازم برای بلعیدن خوراک کاهش می یابد و ضریب تبدیل بهبود پیدا میکند.
مرحله آسیاب مرحله مهمی است که یکی از شاخص های کیفیت به نام اندازه اجزا را تضمین و ظرفیت تولید یک کارخانه خوراک را تعیین میکند. در ضمن این مرحله بیشترین مصرف انرژی را در بین مراحل تولید خوراک دام و طیور و یکی از منابع اصلی آلودگی در کارخانه تولید خوراک است
روشهای آسیاب کردن
فرآیند آسیاب کردن، فرآیندی است که از انرژی مکانیکی برای شکستن اتصالات درونی مواد مغذی استفاده میکند. بر اساس نیرویی که برای خردکردن مواد مغذی به کار می رود، چهار روش آسیاب کردن وجود دارد:
ضربه زدن
برای آسیاب کردن مواد مغذی که در آن حرکت سریع چکشها با سرعت زیاد درون محفظهی آسیاب باعث ضربه زدن و فشار دادن مواد مغذی می شود.
فشار دادن
برای آسیاب کردن مواد مغذی با استفاده از فعالیت سایندگی دو دیسک سخت آسیاب با سطوح شیاردار است.
خرد کردن
در فرآیند خرد کردن مواد (به ویژه غلات) از طریق فشار بین دو استوانه با سطوح صاف که با سرعت مشابه و در جهت مخالف یکدیگر می چرخند، خرد می شوند.
بریدن- قطع کردن
فرآیندی است که در آن غلات از طریق روش برش مواد بین دو استوانه با سطوح دندانه دار که با سرعت های مختلف و در خلاف جهت یکدیگر می چرخند، خرد می شود.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید