آدرس

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی
کارخانه: ماهدشت، شهر صنعتی غیر دولتی خوارزمی

ایمیل

info@avartinco.com

تلفن

982122074422
982122074428
982122355890

عملکرد جاروی کف در پروژه سیلوی دولتی سوسنگرد

[:en] 

[:fa] 

[:]

مقالات بیشتر