مقالات

اهمیت کیفیت محصولات در بخش صنایع خوراک دام و طیور

[:fa]صنایع خوراک دام و طیور آورتین[:]

[:fa]صنایع خوراک دام و طیور به عنوان به عنوان بخشی از صنعت از لحاظ تنوع وتعداد و کاربری محصول، بخشی از تولید کشور را در دست دارند. در شرکت آورتین نیز با فرض رقابت شدید در عرصه بازار و توجه به کمیابی و محدودیت منابع و افزایش سریع نیازهای ناشی از افزایش تقاضا، توحه به کیفیت محصولات  بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه واقع می شود. کیفیت محصول این بخش علاوه بر تاثیر آن بر نام آوری کشور در صحنه بین المللی و انتخاب محصول توسط مشتری، در کیفیت سایر محصولات ذیربط کشور نیز موثر است.

با توجه به این نکات، فکر نحوه ارتقاء، کیفیت در این صنایع مطرح می شود و از آنجایی که بود یا نبود کیفیت، بسته به تصمیم مدیر هر واحد است، لذا در این مورد دیدگاه مدیریت حائز اهمیت خواهد بود.

افزایش قابل توجه در سهم بازار، اصلاح اساسی بهره وری در سطح کل، کاهش هزینه های کیفی و پیشتازی رقابت و حضور در صحنه بازارهای جهانی همه در گرو توجه به نیازهای کیفی مشتری است. به وضوح مشاهده می شود که پایین بودن کیفیت محصولات به شدت مصرف کننده را آزار می دهد و باعث عدم رضایت وی از محصول می شود.

مقاله مرتبط: اهمیت آسیاب کردن در تهیه خوراک دام و طیور

از  طرفی تولید کنندگان در مواجه با ناملایمات اقتصادی در جریان تولید و مشکلات دستیابی به مواد اولیه مناسب و مطلوب وتوجیه برای خود می یابند که گریزگاه آنان در جواب به عدم کیفیت مطلوب کالا می باشد. تا زمانی نه چندان دور، شرایط و ذهنیت حاکم بر تولید فضایی کاملا متفاوت با امروز داشت که برخی از تفاوت ها به شرح ذیل می باشند.

  • امکان و توسعه گسترش بازارها و افزایش تقاضا
  • فکرهای مبتنی بر فراوانی منابع اولیه
  • توجه کمی مشتری به کالا به جای توجه کیفی
  • توجه مدیران به افزایش فروش به جای فکر کاهش هزینه ها

این شرایط عملکرد خاص خود را می طلبد اما اکنون با شرایط و ذهنیت ها تغییر یافته.

  1. افزایش سریع هزینه های مواد، انرژی و نیروی کار
  2. قابلیت بیش از حد ابزار و تجهیزات و لزوم بهره برداری بهینه از آنها
  3. رقابت شدید و فزاینده بین تولید کنندگان در بازار اشباع شده راکد
  4. نیاز به معرفی سریعتر محصولات جدید باعث شده است تا توجهات عملکردی خاص این زمان کاملا متفاوت باشد.

در شرکت آورتین مدیران ارشد به این نتیجه رسیده اند که اگر قرار باشد شرکتی پایدار بماند و سود کسب کند، در وهله اول درصدد کسب رضایت مشتری برآید و تا حد امکان ترتیبی فراهم نماید که مشتری بیشترین نیاز خود را در استفاده از کالا محقق بیند.

مقاله مرتبط:ویژگی های خوارک دام و طیور مناسب

آنچه در این مورد اهمیت دارد و در برآورده ساختن این منظور یعنی ارتقا کیفیت در یک سازمان تولید کننده موثر است در ابتدای امر، مدیر مربوطه است که بر کار خود برای رسیدن به هدف احاطه داشته و اعتقاد به این امر داشته باشد تا این مدیر با ایجاد انگیزه در کارکنان، آنان را به رعایت استانداردهای مطلوب وا دارد. تکنولوژی مناسب  را برای ساخت مطلوب تیهه کند، مواد مناسب و مطلوب را برای ساخت محصول فراهم نماید و در نهایت با عرضه محصولات و مطالعه نظرات بازخورد مناسب را برای ادامه کار خود فراهم سازد.

 [:]