مقالات

روش های عمل‌ آوری غلات

[:en]

خوراک فاکتوری است که علاوه بر این که بیشترین تأثیر را بر عملکرد طیور گوشتی دارد، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سود و زیان مرغداری ها می باشد. اولین مرحله تخریب و کاهش اندازه ذرات، شکسته شدن پوسته و لایه های خارجی دانه می باشد در واقع کاهش در اندازه مواد، موجب افزایش تعداد ذرات و افزایش سطح تماس شده و بدین ترتیب قسمت های زیادی از دانه (پروتئین و نشاسته) در معرض آنزیم های گوارشی قرار می گیرند. این عملیات علاوه بر افزایش جذب مواد مغذی در دستگاه گوارش، موجب بهبود خصوصیات فیزیکی مثل مخلوط کردن، جابجایی و انتقال مواد میشود.

روش های عمل آوری غلات (تکنولوژی مواد خوراکی)
عمل آوری یعنی تبدیل وتغییرات فیزیکی و شیمیایی که به جهت افزایش راندمان هضم و جذب بیشتر روی بافت های مواد خوراکی انجام می گیرد. روش مطلوب عمل آوری آن است که نتیجه آن نزدیک به حداکثر ضریب هضمی باشد و بیشتر از آن میزان می تواند موجب اختلال در جریان هضم شود. آردی کردن زیاد غلات باعث افزایش سرعت تخمیر در شکمبه و در نتیجه اسیدوز می شود. به طور کلی دو نوع عمل آوری دانه وجود دارد:
عمل آوری سرد
در عمل آوری سرد حرارت دانه ها به طور معنی داری افزایش پیدا نمی کند . این عملیات شامل آسیاب کردن، شکستن، پلت در حرارت معمولی، اضافه کردن اسیدهای آلی یا قلیایی و غلتک زدن می باشند.
عمل آوری گرم
در عمل آوری گرم حرارت دانه ها به طور معنی دار افزایش پیدا می کند که شامل غلتک زدن کوتاه مدت با بخار، غلتک زدن دراز مدت با بخار، غلتک زدن با بخار توام با فشار، برشته کردن ، پولکی کردن ، منبسط کردن ، منفجرکردن و عملآوری با مایکروویو می باشند.

[:fa]

خوراک فاکتوری است که علاوه بر این که بیشترین تأثیر را بر عملکرد طیور گوشتی دارد، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سود و زیان مرغداری ها می باشد. اولین مرحله تخریب و کاهش اندازه ذرات، شکسته شدن پوسته و لایه های خارجی دانه می باشد در واقع کاهش در اندازه مواد، موجب افزایش تعداد ذرات و افزایش سطح تماس شده و بدین ترتیب قسمت های زیادی از دانه (پروتئین و نشاسته) در معرض آنزیم های گوارشی قرار می گیرند. این عملیات علاوه بر افزایش جذب مواد مغذی در دستگاه گوارش، موجب بهبود خصوصیات فیزیکی مثل مخلوط کردن، جابجایی و انتقال مواد میشود.

روش های عمل آوری غلات (تکنولوژی مواد خوراکی)
عمل آوری یعنی تبدیل وتغییرات فیزیکی و شیمیایی که به جهت افزایش راندمان هضم و جذب بیشتر روی بافت های مواد خوراکی انجام می گیرد. روش مطلوب عمل آوری آن است که نتیجه آن نزدیک به حداکثر ضریب هضمی باشد و بیشتر از آن میزان می تواند موجب اختلال در جریان هضم شود. آردی کردن زیاد غلات باعث افزایش سرعت تخمیر در شکمبه و در نتیجه اسیدوز می شود. به طور کلی دو نوع عمل آوری دانه وجود دارد:
عمل آوری سرد
در عمل آوری سرد حرارت دانه ها به طور معنی داری افزایش پیدا نمی کند . این عملیات شامل آسیاب کردن، شکستن، پلت در حرارت معمولی، اضافه کردن اسیدهای آلی یا قلیایی و غلتک زدن می باشند.
عمل آوری گرم
در عمل آوری گرم حرارت دانه ها به طور معنی دار افزایش پیدا می کند که شامل غلتک زدن کوتاه مدت با بخار، غلتک زدن دراز مدت با بخار، غلتک زدن با بخار توام با فشار، برشته کردن ، پولکی کردن ، منبسط کردن ، منفجرکردن و عملآوری با مایکروویو می باشند.

[:]

دیدگاهتان را بنویسید