مقالات

تمیز کردن و بوجاری در کارخانجات آردسازی

دستگاه بوجاری آویز مدل ARG150

[:fa]

غله ای که به صورت دستی یا با کمباین های معمولی برداشت می شود، حاوی مقدار زیادی ناخالصی ها مانند ساقه غلات، ریشک،علف های هرز، سنگ، شن، ماسه و همچنین دانه های شکسته و چروکیده و نیز سایر ناخالصی ها است. کلیه اجزای تشکیل دهنده نمونه ای از غله که صدمه دیده یا سالم و طبیعی نبوده و به نحوی تأثیر نامطلوبی روی کیفیت آرد و خواص نانوایی می گذارد، جزء افت منظور میشود. به همین جهت قبل از فرایند آسیاب کردن باید این مواد جدا گردند.

در بوجاری مقدماتی، تمام مواد خارجی یا افت غیر مفید که شامل بذور علف های هرز، کاه، کزل، سنگ، فلز، ناخنک و… می باشند، باید جدا گردند، در حالی که در بوجاری اصلی بذور غیر از غله مورد نظر، دانه های شکسته، چروکیده، پوك و جوانه زده که جزء افت مفید به حساب می آیند، باید تفکیک و خارج گردند. اصولاً افت غیر مفید در گندم باید کمتر از %1 و افت مفید کمتر از %4 باشد. در فرایند آسیاب کردن و تبدیل دانه به آرد، بوجاری و تمیز کردن و آماده سازی غله اولین فرایند تکنولوژیکی به حساب می آید.

در کارخانجات آردسازی به منظور تمیز و پاك کردن دانه باید ماشین آلات و تجهیزات مناسب با توجه به روش جداسازی و خواص فیزیکی غله و ناخالصی های همراه با آن انتخاب شوند. جداسازی ناخالصیها می تواند از طریق سیستم الک (الک های گرد یا چوب کبریتی) و یا ترییور و یا هوادهی و نیز به وسیله آهنربا صورت پذیرد. انتقال و جابجایی غله یا محصول را می توان از طریق سیستم پنیوماتیک انجام داد.

محصول مرتبط :  دستگاه بوجاری آویز مدل 150 به همراه سپراتور هوایی

اصول تمیز کردن (بوجاری در کارخانجات آردسازی)

برای بوجاری و تمیز کردن غلات ابتدا تجزیه و تفکیک مواد اصلی که به نحوی سبب تغییر در ترکیبات دانه (باتوجه به درجه خلوص و اندازه و درشتی و ریزی) می گردند، صورت می گیرد. به منظور دستیابی به این امر، می توان بر اساس اندازه، ویژگی سطح خارجی، شکل و وزن مخصوص، مواد را با سامانه ای منظم و خاص تفکیک کرد. لذا به همین دلیل باید از اصول مختلف فنآوری، انواع ماشین آلات جداسازی و همچنین فرم های مختلف انرژی استفاده صحیح به عمل آید.
جداکردن یعنی تجزیه و تفکیک مواد مخلوط که مواد به هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن در یک سامانه ی مشخص و خاص جدا می شوند. در این جریان مواد جامد در هوا در اثر نیروی ثقل، نیروی گریز از مرکز و یا توسط فیلتر مخصوص جدا و تفکیک می گردند. مواد جامد از طریق بوجاری مقدماتی، الک کردن و… به دسته و گروه های مختلف تقسیم و درجه بندی میگردند. مواد را می توان به کمک مغناطیس براساس خاصیت آهنربائی یا خواص چرخشی یا غلتیدن یا شکل و فرم خاصی که دارند، تفکیک کرد. فرآیند تفکیک کردن مواد و ناخالصی ها از طریق جریان هوا براساس سه اصل مهم زیر تقسیم میشود:

  1. منطقه جداسازی ذرات چسبیده و سبک، از دانه: سرعت هوا و هدایت آن باعث جداسازی ذرات چسبیده و سبک از دانه می شود.
  2. منطقه تفکیک نمودن: براساس سرعت سقوط یا سرعت تعلیق، مواد و ناخالصی ها می توانند از یکدیگر جدا و تفکیک گردند.
  3.  منطقه انتقال دادن: مواد سنگین مانند دانه ها می توانند انتقال داده شده، خارج گردند.

عکس العمل ذرات گندم در جریان هوا

از نخستین روشهای بوجاری در کارخانجات آردسازی میتوان به الک کردن مواد اشاره کرد. علاوه بر الک، جهت تفکیک و جداسازی مواد و ناخالصیها، از نیروهای ثقل، سقوط آزاد و گریز از مرکز بهره گرفته می شود. به عنوان مثال در شکل بالا دو نیروی مخالف FGو FW مشاهده می شود که به ترتیب نیروی ثقل دانه و فشار هوا می باشند.

[:]