مقالات

تاریخچه سیلوسازی غلات

[:fa]تاریخچه ذخیره گندم سیلوسازی[:]

سیلوسازی به معنای نگهداری کالا با اصول تعیین شده، ضمن حفظ خواص اصلي کالا و جلوگیری از تغییرات کمي و کیفي آن است. در میان محصولات کشاورزی، غلات بالاترین مقدار تولید را به خود اختصاص می دهند و شامل گیاهان یکساله خانواده گندمیان از قبیل گندم، جو، ارزن، ذرت، ذرت خوشه ای، برنج، چاودار و یولاف مي باشند.

از بین جنس های مختلف غلات، گندم اهمیت بیشتری در تأمین زنجیره غذایی انسان ایفا می کند به طوری که به علت راندمان تولید بالا و نیز امکان کشت آن در اکثر نقاط جهان و همچنین قابلیت پخت و خواص منحصر به فرد تغذیه ای و صنعتي ، هیچ غله ای نميتواند با گندم رقابت کند. علاوه بر این به علت سهولت انبارداری، گندم یکي از مهمترین منابع تأمین کننده غذای حدود یک سوم جمعیت کره زمین است. گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنیا اهرمي کارآمد در مناسبات سیاسي و جهاني بوده که روز به روز بر اهمیت کاربردی آن افزوده مي شود.
سیلوسازی غلات و بخصوص گندم، به دلیل نقش عمده ای که در زنجیره غذایی  بشر داشته، از زمان های گذشته مورد اهمیت قرار داشته است. ذخیره سازی از گذشته به منظور استفاده غلات در فصل نا مناسب یا قحطي وجنگ انجام گردیده است. از زمانهای قدیم متداول بوده مردم ایران، یونان و مصر باستان برای نگهداری غلات خود از خمره های سفالین استفاده ميکردند و معمولاً این خمره ها را یا درون زمین کار مي گذاشتند و یا در اتاقهای خشت و گلي کنار هم مي چیدند. به مرور زمان با افزایش جمعیت و افزایش تولید و مصرف استفاده از اتاق های گندم (انبار) متداول شد. از آغاز قرن بیستم با توجه به پیشرفت هائي که بشر در زمینه راه و ساختمان و مهندسي داشت از تکنیک های ساختماني پیشرفته جهت ساخت سیلوهای بلند استفاده نموده است.
انجام عملیات سیلوسازی موفق در گرو وجود زیرساخت های مناسبي است که شامل تاسیس سیستم های ذخیره سازی استاندارد و استفاده از تجهیزات مناسب، مي شود. به طور کلي غلات را ميتوان برای مدت طولاني در شرایطي که غلات رطوبت نسبي کمي داشته و به دور از حشرات و جوندگان باشند، نگهداری کرد. بررسي و مطالعات حاکي از آن است که چنانچه شرایط در مرحله انبار کردن مناسب و قابل کنترل باشد تغییرات بیولوژیکي، شیمیایي و فیزیکي در گندم بوجود نمي آید. با توجه به برداشت غلات در مدت کوتاه و مصرف آن دریک دوره طولاني، ذخیره سازی اصولي آن برای هر کشوری که مي خواهد از نظر تولید این کالای استراتژیک خودکفا باشد، یک امر اجتناب ناپذیر است.
نگهداری گندم از سه جنبه مهمتر مي باشد:
الف- جنبه اقتصادی: به دلیل از بین رفتن و کاهش وزن ناشي از فعالیت آفات انباری و فساد و کپک زدگي حاصل از رطوبت و دمای بالا و خاصیت آسیاباني
ب- جنبه بهداشتي: باقي ماندن فضولات حشرات، جوندگان و همچنین لاشه آنها بر روی ماده غذایي که ميتواند باعث انتقال بیماری های مختلف گردد.

ج- ویژگيهای کیفي: نگهداری گندم باید به شکلي انجام گیرد که ویژگيهای مطلوب دانه حفظ شود. بدین منظور گندم باید در اماکن و شرایط مناسب نگهداری شود.
نگهداری گندم باید به شکلي انجام گیرد که ویژگیهای مطلوب دانه حفظ شود. بدین منظور گندم باید در اماکن و شرایط مناسب نگهداری شود. بنابراین ابتدا به بررسي محل های مختلف وسپس به عوامل مهم موثر در ذخیره سازی و سایر مسائل پرداخته مي شود.
در ادامه این مطلب در مورد اهمیت ذخیره سازی غلات توضیح داده خواهد شد.