مقالات

راهنمای کامل انبارهای ذخیره گندم

[:fa]انبار ذخیره گندم[:]

انبار به طورکلی محوطه ای است که با بهره برداری از یک سیستم ساختارمند، برای نگهداری کالاها و یا فراورده های مختلف، استفاده مي گردد. طبق تعاریف  استاندارد انبارهای ذخیره سازی گندم شامل انبارهای زیر است:

انبارهای ساده ذخیره گندم

این انبارها فاقد هر گونه امکانات تخلیه و بارگیری هستند. سقف انبارها معمولاً از کاهگل، چوب، فلز، ایرانیت، سیمان و یا آسفالت پوشانیده شده است البته امروزه به ندرت از کاهگل و چوب استفاده ميگردد. کف انبار ميتواند با سیمان، آسفالت و قیرگوني ایزوله گردد و سطح انبار برای جلوگیری و کنترل آفات و جوندگان بهتر است در حدود 1 متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرد. اتاق ها باید مجهز به دریچه جهت تهویه هوا باشد. به منظور تهویه و کنترل بهتر محموله و همچنین انجام عملیات ضدعفوني و رعایت اصول صحیح کیسه چیني، فواصل، ارتفاع و نیز کلیه مسائل مرتبط باید رعایت شده و حتي الامکان از پالت به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت استفاده گردد.

 • مزایاي انبار ساده
 1. هزینه پایین ساختامکان نگهداری انواع کالا
 • معایب انبار ساده
 1. مشکل بودن کنترل دما و رطوبت و عدم امکان نگهداری در شرایط مطلوب (ناتواني در کاهش درصد رطوبت و حرارت)
 2. برای مدت زمان کوتاه مي توان محصول را نگهداری کرد.
 3. امکان آسیب دیدگي و افت کمي و کیفي محصول زیاد است.
 4. نداشتن امکان تهوی
 5. عدم امکان بهره برداری بر اساس اصل first-in, first out یا همان FIFO
 6. عدم امکان دوران دادن گندم به دلیل فقدان تجهیزات بارگیری، تخلیه و نقلیه مکانیزه
 7. باز بودن محفظه
 8. ناتواني برای ایجاد اختلاط
 9. هزینه های بهره برداری زیاد به خاطر فقدان تجهیزات مکانیزهی بارگیری و تخلیه (در مقایسه با سیلوهای دایمي و عمودی)

 انبارهای مکانیزه ذخیره گندم

انبارهایي مجهز به سیستم کنترل حرارت و رطوبت نسبي با امکانات بارگیری و تخلیه هستند. از مزایای انبارهای مکانیزه ميتوان بهموارد زیر اشاره نمود:

 • اجرا و ساخت انبارهای مکانیزه آسان و تکنیک آنها ساده است.
 • قابلیت ضدعفوني در آنها وجود دارد.
 • در ظرفیت های مختلف استفاده مي شوند ( از 13هزار تن به بالا.)
 • هزینه این انبارها در مقایسه با سیلو به مراتب پایینتر است.
 • تعمیرات و هزینههای نگهداری سادهتر و آسانتر است.
 • استفاده از این انبارها در شهرهای کوچک نسبت به سیلوهای مدرن امروزی برتری دارد.

از معایب انبارهای مکانیزه نیز ميتوان به عدم امکان اختلاط گندم (به صورت عمومي)، عدم جداسازی آسان محموله از سایر قسمتها، و عدم امکان اجرای اولویت بندی دریافت-ارسال FIFO اشاره نمود

نگهداری غله در فضای باز

این روش نگهداری موقت ميباشد و بیشتر در مناطق خشک که مرکز تولید در سطح وسیع است برای نگهداری موقت غلات حاوی رطوبت پایین کاربرد دارد. رطوبت محموله هر چه پایین تر باشد مدت زمان نگهداری بیشتر خواهد بود و در صورت افزایش دما و رطوبت، عمر ذخیره سازی کاهش مي یابد. برای ساخت انبار روباز عملیات تسطیح زمین و زیر سازی محوطه با شیب مناسب و غیرقابل نفوذ نمودن آن انجام مي شود. سپس با استفاده از دیواره های  سیماني یا فلزی به طول 3 متر وارتفاع 80-90سانتي متر و قبل از بارگیری غله، روی آن را با پوشش های مخصوص پلي اتیلن به طور کامل پوشانده به طوریکه در مقابل دما و نورخورشید مقاوم باشد. پس از تخلیه گندم روی آن با چادر مخصوص که جنس آن پلي اتیلن است پوشش داده مي شود. به منظور جلوگیری از آلودگي محموله را با استفاده از سموم تدخیني (گازی) ضدعفوني مي کنند.