مقالات

اجزای تشکیل دهنده فیدر مارپیچ چیست؟

[:fa]دستگاه فیدر مارپیچ ساخت آورتین[:]

[:en]

فیدر مارپیچ برای اندازه گیری مواد فله طراحی شده  و معمولا در ابتدای فرآیندی قرار می گیرد. ظرفیت و یا میزان تغذیه را می توان به وسیله پیچ فیدر کنترل کرد. به وسیله درایوهای سرعت متغیر نیز میتوان دقت اندازه گیری را افزایش داد و طیف گسترده ای از سرعت فیدر را فراهم کرد. فیدرهای مارپیچ را میتوان بر اساس ابعاد طولی، پیکربندی و مواد سازنده آن، به انواع مختلفی تقسیم‌بندی کرد. ورودی فیدر مارپیچ نیز به گونه‌ای است که میتواند به صورت مستقیم به وسایل مربوطه متصل شود.


هنگام طراحی یک فیدرمارپیچ، باید عوامل متعددی را در نظر گرفت که عبارتند از:
1- مشخصات جریان مواد فله‌ای که درنظر داریم ذخیره یا اندازه گیری نماییم.
2- تراکم مواد فله‌ای جهت ذخیره‌سازی و اندازه گیری آنها
3- ظرفیت بیشینه و کمینه نرخ تغذیه فرایند مربوطه
4- اندازه مواد فله‌ای به همراه آنالیز نمایشی
5- طول و عرض ورودی فیدر مارپیچ
6- طول کلی فیدر مارپیچ
7- سطح ارتفاع مواد فله‌ای موجود در منبع تغذیه فیدر مارپیچ

قابل ذکر است که طراحی زاویه سرعت پیچ¬ها در ورودی دستگاه بر تعیین ظرفیت ومیزان تغذیه فیدر به شدت موثراست.
از آن جهت که استفاده از بلبرینگ‌های داخلی توصیه نمی‌شود، لذا طول فیدرهای مارپیچ معمولا کمتر از 20 فوت یا 6 متر است. در اغلب کاربردها یک فیدر ماریپچ کوچک، مواد فله را پس از اندازه‌گیری به منظور انتقال به مکانی دیگر بر روی یک نوار نقاله انتقال می‌دهد.

اصول طراحی فیدر مارپیچ
استفاده از شفتی با قطر خارجی و گام پیچ یکنواخت به خاطر انباشت مواد فله در ورودی فیدر، توصیه نمی‌شود. به منظور حمل یکنواخت مواد در طول فیدرهای بلند نیز می‌بایست تراکم مارپیچ در قسمت انتهایی فیدر کاهش یابد. بنابراین استفاده از گام متغیر و قطر خارجی مخروطی شکل یا طراحی جریان جرمی مارپیچی از جمله لازمه¬های طراحی در این دستگاه است.
به طور کلی یک دستگاه فیدر مارپیچ از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:
1. ورودی فیدر که محل تخلیه مواد از مخزن می‌باشد.
2. محافظ فیدر که از سیلان موادفله‌ای جلوگیری می کند.
3. پیچ¬های مارپیچی با گام متغیر
4. تشتک فیدر
5. دریچه تخلیه
6. شفت انتقال حرکت چرخشی به چرخ‌دنده
7. جعبه دنده

[:fa]

فیدر مارپیچ برای اندازه گیری مواد فله طراحی شده  و معمولا در ابتدای فرآیندی قرار می گیرد. ظرفیت و یا میزان تغذیه را می توان به وسیله پیچ فیدر کنترل کرد. به وسیله درایوهای سرعت متغیر نیز میتوان دقت اندازه گیری را افزایش داد و طیف گسترده ای از سرعت فیدر را فراهم کرد. فیدرهای مارپیچ را میتوان بر اساس ابعاد طولی، پیکربندی و مواد سازنده آن، به انواع مختلفی تقسیم‌بندی کرد. ورودی فیدر مارپیچ نیز به گونه‌ای است که میتواند به صورت مستقیم به وسایل مربوطه متصل شود.


هنگام طراحی یک فیدرمارپیچ، باید عوامل متعددی را در نظر گرفت که عبارتند از:
1- مشخصات جریان مواد فله‌ای که درنظر داریم ذخیره یا اندازه گیری نماییم.
2- تراکم مواد فله‌ای جهت ذخیره‌سازی و اندازه گیری آنها
3- ظرفیت بیشینه و کمینه نرخ تغذیه فرایند مربوطه
4- اندازه مواد فله‌ای به همراه آنالیز نمایشی
5- طول و عرض ورودی فیدر مارپیچ
6- طول کلی فیدر مارپیچ
7- سطح ارتفاع مواد فله‌ای موجود در منبع تغذیه فیدر مارپیچ

قابل ذکر است که طراحی زاویه سرعت پیچ¬ها در ورودی دستگاه بر تعیین ظرفیت ومیزان تغذیه فیدر به شدت موثراست.
از آن جهت که استفاده از بلبرینگ‌های داخلی توصیه نمی‌شود، لذا طول فیدرهای مارپیچ معمولا کمتر از 20 فوت یا 6 متر است. در اغلب کاربردها یک فیدر ماریپچ کوچک، مواد فله را پس از اندازه‌گیری به منظور انتقال به مکانی دیگر بر روی یک نوار نقاله انتقال می‌دهد.

اصول طراحی فیدر مارپیچ
استفاده از شفتی با قطر خارجی و گام پیچ یکنواخت به خاطر انباشت مواد فله در ورودی فیدر، توصیه نمی‌شود. به منظور حمل یکنواخت مواد در طول فیدرهای بلند نیز می‌بایست تراکم مارپیچ در قسمت انتهایی فیدر کاهش یابد. بنابراین استفاده از گام متغیر و قطر خارجی مخروطی شکل یا طراحی جریان جرمی مارپیچی از جمله لازمه¬های طراحی در این دستگاه است.
به طور کلی یک دستگاه فیدر مارپیچ از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:
1. ورودی فیدر که محل تخلیه مواد از مخزن می‌باشد.
2. محافظ فیدر که از سیلان موادفله‌ای جلوگیری می کند.
3. پیچ¬های مارپیچی با گام متغیر
4. تشتک فیدر
5. دریچه تخلیه
6. شفت انتقال حرکت چرخشی به چرخ‌دنده
7. جعبه دنده

[:]

دیدگاهتان را بنویسید